Übersetzung von “adoration” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

adoration

noun [ no plural ] uk /ˌæd·əˈreɪ·ʃən/ us /ˌæd·əˈreɪ·ʃən/

a feeling of loving someone or something very much

هيام / افتِتان / وَلَع

(Übersetzung von “adoration” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)