Die Übersetzung von "air conditioning" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

air conditioning

noun [ no plural ] uk /ˈeə ˌkənˈdɪʃ·ən·ɪŋ/ us /ˈeər kənˌdɪʃ·ən·ɪŋ/

B1 a system that keeps the air cool in a building or car

تَكْييف الهَواء

(Die Übersetzung von "air conditioning" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)