Die Übersetzung von "bungalow" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

bungalow

noun uk /ˈbʌŋ·ɡəl·əʊ/ /ˈbʌŋ·ɡə·loʊ/

a house that has all its rooms on one level

بَيْت أرْضي / شاليه

(Die Übersetzung von "bungalow" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)