Übersetzung von “disapproval” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

disapproval

noun [ no plural ] uk /ˌdɪs·əˈpruː·vəl/ us /ˌdɪs·əˈpru·vəl/

a feeling of thinking that someone or something is bad or wrong

اسْتِنْكار / اسْتِهْجان / رَفْض

(Übersetzung von “disapproval” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)