Die Übersetzung von "discouraging" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

discouraging

adjective uk /dɪˈskʌr·ɪ·dʒɪŋ/ us /dɪˈskɜr·ə·dʒɪŋ, dɪˈskʌr·ə·dʒɪŋ/

making you feel less confident about something

مُثَبِّط – غَيْر مَشَجِّع
discouraging results

(Die Übersetzung von "discouraging" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)