Übersetzung von “eager” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

eager

adjective uk /ˈiː·ɡər/ us /ˈi·ɡər/

wanting to do or have something very much

تَوّاق إلى
Sam was eager to go home.
eagerly adverb /ˈiːɡə·li/ /ˈi·ɡər·li/

بِفارِغ الصبر
The results were eagerly awaited.
eagerness noun [ no plural ] /ˈiːɡə·nəs/ /ˈi·ɡər·nəs/

تَوق

(Übersetzung von “eager” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)