Die Übersetzung von "girlish" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

girlish

adjective uk /ˈɡɜː·lɪʃ/ us /ˈɡɜr·lɪʃ/

describes behaviour or characteristics that are typical of a girl

بَناتي
a girlish laugh
girlishly adverb /ˈɡɜː·lɪʃ·li/ /ˈɡɜr·lɪʃ·li/

بِطريقة بَناتِيّة
girlishness noun [ no plural ] /ˈɡɜː·lɪʃ·nəs/ /ˈɡɜr·lɪʃ·nəs/

صِبيانِيّة

(Die Übersetzung von "girlish" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)