Die Übersetzung von "gluttonous" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

gluttonous

adjective uk /ˈɡlʌt·ən·əs/ us /ˈɡlʌt̬·ən·əs/

eating and drinking more than you need

شَرِه / نَهِم

(Die Übersetzung von "gluttonous" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)

Durchsuchen