Die Übersetzung von "holiness" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

holiness

noun [ no plural ] uk /ˈhəʊ·li·nəs/ us /ˈhoʊ·li·nəs/

the quality of being holy

قُداسة

(Die Übersetzung von "holiness" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)