Die Übersetzung von "hush" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

hush

noun [ no plural ] uk /hʌʃ/ us /hʌʃ/

a period of silence

سُكوت
A hush fell over the room.
verb uk /hʌʃ/ us /hʌʃ/

to make someone be quiet

يُسكِت

(Die Übersetzung von "hush" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)