Übersetzung von “international” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

international

adjective uk /ˌɪn·təˈnæʃ·əəl/ us /ˌɪn·t̬ərˈnæʃ·ə·nəl/

A2 relating to or involving two or more countries

دَوْلي
an international team of scientists
international politics
internationally adverb /ˌɪn·təˈnæʃ·əəl·i/ /ˌɪn·t̬ərˈnæʃ·ə·nəl·i/

B1

دَولِيّا
an internationally famous opera singer

(Übersetzung von “international” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)