Die Übersetzung von "Jehovah" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

Jehovah

noun uk /dʒɪˈhəʊ·və/ us /dʒəˈhoʊ·və/

the name of God used in the Old Testament of the Bible

يَهوه

(Die Übersetzung von "Jehovah" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)