Die Übersetzung von "kangaroo" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

kangaroo

noun uk /ˌkæŋ·ɡərˈuː/ us /ˌkæŋ·ɡəˈru/ plural kangaroos

a large Australian animal that moves by jumping on its back legs

كَنْغَر

(Die Übersetzung von "kangaroo" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)