Die Übersetzung von "motorcycle" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

motorcycle

noun uk /ˈməʊ·təˌsaɪ·kl/ us /ˈmoʊ·t̬ərˌsɑɪ·kəl/ also motorbike /ˈməʊ·tə·baɪk/ us /ˈmoʊ·t̬ərˌbɑɪk/

A2 a vehicle with two wheels and an engine

دَرّاجة نارِيّة

(Die Übersetzung von "motorcycle" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)