Die Übersetzung von "navigator" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

navigator

noun uk /ˈnæv·ɪˌɡeɪ·tər/ us /ˈnæv·ɪˌɡeɪ·t̬ər/

a person who navigates

مَلاَّح

(Die Übersetzung von "navigator" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)