Übersetzung von “open return” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

open return

noun /ˌəʊ·pən rɪˈtɜːn/ /ˌoʊ·pən rɪˈtɜrn/ UK

a ticket that lets you travel to a place and come back when you like

عَودة مَفتوحة

(Übersetzung von “open return” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)