Die Übersetzung von "recount" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

recount

verb

uk /rɪˈkaʊnt/ us /rɪˈkɑʊnt/ formal to tell a story or describe an event

يَسرِد / يَحكي
He was recounting / a story about a woman he’d met on a train.
verb

uk /ˌriːˈkaʊnt/ us /ˌriˈkɑʊnt/ to count something again

يَعِدّ مِن جَديد
verb

uk /ˌriːˈkaʊnt/ us /ˌriˈkɑʊnt/ to count something again

يَعِدّ مِن جَديد

(Die Übersetzung von "recount" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)