Die Übersetzung von "somebody" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

somebody

pronoun uk /ˈsʌm·bə·di/ us /ˈsʌmˌbɑ·di, ˈsʌm·bʌd·i/

A2 another word for someone

شَخْص ما

(Die Übersetzung von "somebody" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)