Die Übersetzung von "stubborn" - Englisch-Arabisch Wörterbuch

stubborn

adjective uk /ˈstʌb·ən/ us /ˈstʌb·ərn/

never changing your ideas, plans, etc. even when you should

عَنيد
stubbornly adverb /ˈstʌb·ən·li/ /ˈstʌb·ərn·li/

بَعناد
stubbornness noun [ no plural ] /ˈstʌb·ən·nəs/ /ˈstʌb·ərn·nəs/

عِناد

(Die Übersetzung von "stubborn" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)