Übersetzung von “the long jump” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

the long jump

noun uk /ˈlɒŋ ˌdʒʌmp/ us /ˈlɑŋ ˌdʒʌmp/

a sports event where people try to jump as far as possible

الوَثب الطَويل
long-jumper noun /ˈlɔŋˌdʒʌm·pər/ /ˈlɔŋˌdʒʌm·pər/

لاعِب الوَثب الطَويل

(Übersetzung von “the long jump” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)