Übersetzung von “turn signal” — Englisch–Arabisch Wörterbuch

turn signal

noun /ˈtɜːn ˌsɪɡ·nəl/ /ˈtɜrn ˌsɪɡ·nəl/ US UK indicator

one of the lights on a vehicle that flashes to show which direction the driver intends to turn

إشارة الدوَران

(Übersetzung von “turn signal” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Arabisch © Cambridge University Press)