Übersetzung von “accommodations” — Englisch–Französisch Wörterbuch

accommodations

accommodations /əˌkɒməˈdeɪʃənz/plural, Brit accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ uncountable
a place to live or stay
logement masculine

student accommodations
des logements étudiants

(Übersetzung von “accommodations” aus dem GLOBAL English-French Dictionary © 2014 K Dictionaries Ltd)