Die Übersetzung von "damsel" - Englisch-Französisch Wörterbuch

damsel

noun /ˈdӕmzəl/

a young girl

damoiselle
a damsel in distress.
damselfly noun

an insect with a long thin body found near water.

libellule

(Die Übersetzung von "damsel" von PASSWORT Englisch-Französisch Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)