Übersetzung von “eastward” — Englisch–Französisch Wörterbuch

eastward

eastward /ˈistwərd/, eastwards /ˈistwərdz/
toward the east
vers l'est

to sail eastward
naviguer vers l'est

eastward

adjective [ ]
en direction de l'est

an eastward flight
un vol en direction de l'est

(Übersetzung von “eastward” aus dem GLOBAL English-French Dictionary © 2014 K Dictionaries Ltd)