Übersetzung von “information technology” — Englisch–Französisch Wörterbuch

information technology

noun uncountableinformation technology /ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˌnɒlədʒi/
IT
informatique feminine

(Übersetzung von “information technology” aus dem GLOBAL English-French Dictionary © 2014 K Dictionaries Ltd)