Die Übersetzung von "opaque" - Englisch-Französisch Wörterbuch

opaque

adjective /əˈpeik, (American) ou-/

not transparent

opaque
an opaque liquid.
opaqueness noun

opacité
opacity /əˈpӕsəti/ noun

opacité

(Die Übersetzung von "opaque" von PASSWORT Englisch-Französisch Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)