Die Übersetzung von "revel" - Englisch-Französisch Wörterbuch

revel

verb /ˈrevl/ (past tense, past participle revelled, American reveled)

(with in) to take great delight in something

se délecter (de)
He revels in danger.
reveller noun

bambocheur/-euse
revelry noun (plural revelries)

(often in plural) noisy, lively enjoyment

festivités
midnight revelries.

(Die Übersetzung von "revel" von PASSWORT Englisch-Französisch Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)