Die Übersetzung von "affectionate" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

affectionate

adjective uk /əˈfek·ʃən·ət/ us /əˈfek·ʃə·nət/

often showing that you like or love someone

affezionato, affettuoso
an affectionate little girl una bambina affettuosa
affectionately adverb /əˈfek·ʃən·ət·li/ /əˈfek·ʃə·nət·li/

con affetto, affettuosamente

(Die Übersetzung von "affectionate" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)