Übersetzung von “budgie” — Englisch–Italienisch Wörterbuch

budgie

noun uk /ˈbʌdʒ·i/ /ˈbʌdʒ·i/ formal budgerigar uk /ˈbʌdʒ·ər·ɪ·ɡɑːr/ /ˈbʌdʒ·ə·rɪ·ɡɑr/

a small, brightly coloured bird often kept as a pet

pappagallino

(Übersetzung von “budgie” aus dem Cambridge Englisch–Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)