Übersetzung von “consumption” — Englisch–Italienisch Wörterbuch

consumption

noun [ no plural ] uk /kənˈsʌmp·ʃən/ us /kənˈsʌmp·ʃən/

the amount of something that someone uses, eats, or drinks

consumo
China’s total energy consumption il consumo totale di energia della Cina

(Übersetzung von “consumption” aus dem Cambridge Englisch–Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)