Die Übersetzung von "crochet hook" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

crochet hook

noun uk /ˈkrəʊ·ʃeɪ ˌhʊk/ us /kroʊˈʃeɪ ˌhʊk/

a needle with a hook at one end, used to crochet with

uncinetto

(Die Übersetzung von "crochet hook" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)