Übersetzung von “immobility” — Englisch–Italienisch Wörterbuch

immobility

noun [ no plural ] uk /ˌɪm·əʊˈbɪl·ə·ti/ us /ˌɪm·oʊˈbɪl·ə·t̬i/

the quality of not moving, or the inability to move

immobilità

(Übersetzung von “immobility” aus dem Cambridge Englisch–Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)