Die Übersetzung von "ironmonger’s" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

ironmonger’s

noun uk /ˈaɪənˌmʌŋ·ɡəz/ /ˈɑɪ·ərnˌmʌŋ·ɡərz/ UK

a shop where tools for homes and gardens are sold

ferramenta

(Die Übersetzung von "ironmonger’s" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)