Übersetzung von “luxurious” — Englisch–Italienisch Wörterbuch

luxurious

adjective uk /lʌɡˈʒʊə·ri·əs/ us /ləkˈʃʊr·i·əs, ləɡˈʒʊr·i·əs/

very comfortable and expensive

lussuoso, di lusso
a luxurious hotel un albergo di lusso
luxuriously adverb /lʌɡˈʒʊə·ri·əs·li/ /ləkˈʃʊr·i·əs·li, ləɡˈʒʊr·i·əs·li/

lussuosamente

(Übersetzung von “luxurious” aus dem Cambridge Englisch–Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen