Die Übersetzung von "luxurious" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

luxurious

adjective uk /lʌɡˈʒʊə·ri·əs/ us /ləkˈʃʊr·i·əs, ləɡˈʒʊr·i·əs/

very comfortable and expensive

lussuoso, di lusso
a luxurious hotel un albergo di lusso
luxuriously adverb /lʌɡˈʒʊə·ri·əs·li/ /ləkˈʃʊr·i·əs·li, ləɡˈʒʊr·i·əs·li/

lussuosamente

(Die Übersetzung von "luxurious" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen