Die Übersetzung von "national anthem" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

national anthem

noun uk /ˌnæʃ·əəl ˈæn·θəm/ us /ˌnæʃ·ə·nəl ˈæn·θəm/

the official song of a country

inno nazionale

(Die Übersetzung von "national anthem" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)