Übersetzung von “navigator” — Englisch–Italienisch Wörterbuch

navigator

noun uk /ˈnæv·ɪˌɡeɪ·tər/ us /ˈnæv·ɪˌɡeɪ·t̬ər/

a person who navigates

navigatore, -trice

(Übersetzung von “navigator” aus dem Cambridge Englisch–Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)