Die Übersetzung von "permanence" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

permanence

noun [ no plural ] uk /ˈpɜː·mən·əns/ us /ˈpɜr·mə·nəns/

the state of continuing forever or for a long time

permanenza

(Die Übersetzung von "permanence" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)