Die Übersetzung von "thesis" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

thesis

noun uk /ˈθiː·sɪs/ us /ˈθi·sɪs/ plural theses /ˈθiː·siːz/ /ˈθi·siz/

a long piece of writing that you do as part of an advanced university course

tesi
I’m writing my thesis on Spanish literature. Sto facendo la tesi sulla letteratura spagnola.

(Die Übersetzung von "thesis" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)