Übersetzung von “thousandth” — Englisch–Italienisch Wörterbuch

thousandth

uk /ˈθaʊ·zəndθ/ us /ˈθɑʊ·zəndθ/

1000th written as a word

millesimo
noun uk /ˈθaʊzəndθ/ us /ˈθɑʊ·zənθ/

one of a thousand equal parts of something; 1/1000; 0.001

millesimo
a thousandth of a second un millesimo di secondo

(Übersetzung von “thousandth” aus dem Cambridge Englisch–Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)