Die Übersetzung von "you’ll" - Englisch-Italienisch-Wörterbuch

you’ll

uk /juːl/ us /jul/

short form of you will

forma contratta di “you will”
I hope you’ll come again. Spero che tu possa tornare.

(Die Übersetzung von "you’ll" von Cambridge Englisch-Italienisch Wörterbuch © Cambridge University Press)