Die Übersetzung von "African American" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

African American

noun uk /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/ /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/

an American person whose family came from Africa in the past

afroamericà, -ana
African-American adjective uk /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/ /ˌæf·rɪ·kən əˈmer·ɪ·kən/

afroamericà
the African-American community

(Die Übersetzung von "African American" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)