Die Übersetzung von "budgie" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

budgie

noun uk /ˈbʌdʒ·i/ /ˈbʌdʒ·i/ formal budgerigar uk /ˈbʌdʒ·ər·ɪ·ɡɑːr/ /ˈbʌdʒ·ə·rɪ·ɡɑr/

a small, brightly coloured bird often kept as a pet

periquito

(Die Übersetzung von "budgie" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)