Übersetzung von “budgie” — Englisch–Katalanisch Wörterbuch

budgie

noun uk /ˈbʌdʒ·i/ /ˈbʌdʒ·i/ formal budgerigar uk /ˈbʌdʒ·ər·ɪ·ɡɑːr/ /ˈbʌdʒ·ə·rɪ·ɡɑr/

a small, brightly coloured bird often kept as a pet

periquito

(Übersetzung von “budgie” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)