Die Übersetzung von "hush" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

hush

noun [ no plural ] uk /hʌʃ/ us /hʌʃ/

a period of silence

silenci
A hush fell over the room.
verb uk /hʌʃ/ us /hʌʃ/

to make someone be quiet

fer callar

(Die Übersetzung von "hush" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)