Die Übersetzung von "national anthem" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

national anthem

noun uk /ˌnæʃ·əəl ˈæn·θəm/ us /ˌnæʃ·ə·nəl ˈæn·θəm/

the official song of a country

himne nacional

(Die Übersetzung von "national anthem" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)