Die Übersetzung von "ounce" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

ounce

noun uk /aʊns/ written abbreviation oz

a unit for measuring weight, equal to 28.35 grams

unça

(Die Übersetzung von "ounce" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)