Die Übersetzung von "permanence" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

permanence

noun [ no plural ] uk /ˈpɜː·mən·əns/ us /ˈpɜr·mə·nəns/

the state of continuing forever or for a long time

permanència

(Die Übersetzung von "permanence" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)