Die Übersetzung von "permanent" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

permanent

adjective uk /ˈpɜː·mə·nənt/ us /ˈpɜr·mə·nənt/

B1 continuing always or for a long time

permanent
She found a permanent job.

(Die Übersetzung von "permanent" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)