Die Übersetzung von "permanently" - Englisch-Katalanisch Wörterbuch

permanently

adverb uk /ˈpɜː·mə·nənt·li/ us /ˈpɜr·mə·nənt·li/

always and for ever

permanentment
He moved here permanently in 2008.

(Die Übersetzung von "permanently" von Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)