Übersetzung von “present participle” — Englisch–Katalanisch Wörterbuch

present participle

noun uk /ˌprez·ənt ˈpɑː·tɪ·sɪ·pl/ us /ˌprez·ənt ˈpɑr·t̬əˌsɪp·əl/

the form of a verb that ends with ‘-ing’

participi present

(Übersetzung von “present participle” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)