Übersetzung von “reduction” — Englisch–Katalanisch Wörterbuch

reduction

noun uk /rɪˈdʌk·ʃən/ us /rɪˈdʌk·ʃən/

the act of making something less or smaller

reducció, rebaixa
price reductions

(Übersetzung von “reduction” aus dem Cambridge Wörterbuch Englisch-Katalanisch © Cambridge University Press)